Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 171 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
121

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Xác thực: 05/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
122

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xác thực: 05/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
123

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

Xác thực: 23/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
124

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
125

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
126

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
127

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hải quan

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
128

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
129

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
130

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
131

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế tài nguyên

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
132

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 09/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
133

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
134

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
135

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
136

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
137

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
138

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
139

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Xác thực: 21/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
140

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Xác thực: 21/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi