Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.665 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23221

Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 85-TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
23222

Thông tư 69/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế nhập khẩu thóc, gạo ở các tỉnh phía Bắc

Ban hành: 19/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
23223

Thông tư 65/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi TT 93-TT/LB ngày 7/11/1994 về lệ phí hạn ngạch kinh doanh XNK hàng dệt may vào thị trường EC và TT 100-TC/TCT ngày 3/12/1993 về lệ phí đặt và hoạt động của Văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 15/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
23224

Công văn 1582-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với các dự án đầu tư trong nước

Ban hành: 15/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
23225

Thông tư 64/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 97-TC/TCT của Bộ Tài chính ngày 30/12/1995 về thuế doanh thu đối với hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết

Ban hành: 14/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23226

Nghị định 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
23227

Thông tư 60/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
23228

Thông tư 63/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
23229

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viêc hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ

Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
23230

Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữ Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Ban hành: 12/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
23231

Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế trị giá gia tăng

Ban hành: 11/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
23232

Thông tư 58/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 19-TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Ban hành: 11/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
23233

Nghị định 24/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu đối với một số sản phẩm, ngành nghề kinh doanh

Ban hành: 04/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
23234

Quyết định 590A/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

Ban hành: 29/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
23235

Quyết định 568/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời không thu thuế lợi tức bổ sung đối với cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 27/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
23236

Thông tư 57/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý

Ban hành: 27/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
23237

Thông tư 55/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Ban hành: 20/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
23238

Thông tư 54/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư 71-TT/LB ngày 5/12/1991 của Liên bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ về mức thu lệ phí hộ chiếu

Ban hành: 18/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
23239

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 107/1997/NĐ-CP ngày 5/11/1997 của CP về ban hành danh mục hàng hoá và thuế xuất nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước Cộng đồng Châu Âu (EU) cho năm 1998-2001

Ban hành: 17/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
23240

Thông tư 51/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu nộp, thẩm quyền xét miễn giảm và quyết toán về thuế doanh thu, thuế lợi tức; thủ tục giải quyết vướng mắc về thuế

Ban hành: 16/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
Vui lòng đợi