Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.423 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23201

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Na-Uy về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 01/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
23202

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về tránh đánh thuế hai lần và chống trốn thuế thu nhập

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
23203

Thông tư 40/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư 73A TC/TCT ngày 30/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế doanh thu

Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
23204

Quyết định 21/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ về cước phí cảng biển đối với tầu chở hàng làm dầu tại các cảng xuất nhập dầu thô (trạm rót dầu không bến) và phương tiện chuyên dùng phục vụ dầu khí

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
23205

Thông tư liên tịch 34-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu ngành văn hoá

Ban hành: 25/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
23206

Quyết định 317 TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành các Quyết định 143 TC/TCT/QĐ; số 114 TC/TCT/QĐ; số 234 TC/TCT/QĐ

Ban hành: 15/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23207

Thông tư 30/TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc giảm thuế doanh thu năm 1995 đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn miền núi

Ban hành: 12/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23208

Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
23209

Thông tư 27 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/ CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Ban hành: 30/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
23210

Quyết định 234 TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số loại xe hai bánh gắn máy mới

Ban hành: 29/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23211

Thông tư 25-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 02/TC-TCT ngày 04/01/1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Ban hành: 27/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
23212

Thông tư 25/TC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT ngày 4-1-1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Ban hành: 27/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23213

Thông tư 21 TC/TCT của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn bổ sung về quản lý và sử dụng trang phục ngành thuế

Ban hành: 17/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
23214

Quyết định 111-TCHQ/KTTT Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thu thuế hàng hóa KD-XNK và quy trình thu thuế hàng hóa XNK theo quy chế riêng

Ban hành: 16/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
23215

Thông tư 19 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193/CP ngày 29-12-1994 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Ban hành: 16/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23216

Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế

Ban hành: 11/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
23217

Công văn 420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích một số điểm tại Thông tư 63/TCHQ-GSQL ngày 20/2/1995

Ban hành: 11/03/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
23218

Thông tư 17/TT-LĐ của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
23219

Thông tư 15 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 180/CP ngày 07/11/1994 điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh.

Ban hành: 06/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
23220

Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 06/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi