Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.665 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23181

Quyết định 1233/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu nhóm mặc hàng gạo các loại

Ban hành: 16/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23182

Quyết định 177/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 15/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23183

Quyết định 1195/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 12/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23184

Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung chi tiêu phục vụ công tác biên giới quốc gia tại địa phương

Ban hành: 04/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
23185

Thông tư 123/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí có mục đích, chi hỗ trợ đời sống, khen thưởng trong hệ thống kho bạc Nhà nước

Ban hành: 04/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
23186

Quyết định 1000/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh quy định về thời hạn cấp giấy chứng nhận để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEFT)"

Ban hành: 03/09/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
23187

Nghị định 68/1998/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

Ban hành: 03/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
23188

Quyết định 158/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 03/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
23189

Thông tư 120/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu phí kiểm định phương tiện đo

Ban hành: 27/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
23190

Thông tư 117/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế và lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Ban hành: 22/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
23191

Quyết định 1064/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc tạm hoãn thu phí theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 82/1998/TT/BTC

Ban hành: 19/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23192

Quyết định 1042/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thuế

Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23193

Quyết định 1010/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 10/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
23194

Thông tư 04/1998/TT/BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thoái trả phụ thu nhiên liệu bay nhập khẩu

Ban hành: 08/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23195

Quyết định 143/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch

Ban hành: 08/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
23196

Thông tư 112/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế theo quy định tại Điều 9 Nghị định 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc

Ban hành: 04/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23197

Thông tư 109/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
23198

Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành phụ lục bổ sung của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam

Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
23199

Thông tư 107/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 24/1998/NĐ-CP ngày 04/5/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu đối với một số sản phẩm, ngành nghề kinh doanh và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư 97-TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính

Ban hành: 24/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23200

Thông tư 106/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 23/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
Vui lòng đợi