Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.679 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1581

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12429-1:2018 Thịt mát-Phần 1: Thịt lợn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
1582

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8049:2009 Gạo-Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1583

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1873:2014 CODEX STAN 245-2004 with amendment 2011 Cam quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2018
1584

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1869:2008 ISO 3475:2002 Tinh dầu hồi (Pimpinella anisum L.)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
1585

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1858:2018 Trứng gà

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
1586

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10991:2015 CEN/TS 14537:2003 Thực phẩm-Xác định Neohesperidin-dihydrochalcon

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1587

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10627:2015 Phụ gia thực phẩm-Natri benzoat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1588

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10626:2015 Phụ gia thực phẩm-Axit benzoic

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1589

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10628:2015 Phụ gia thực phẩm-Kali benzoat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1590

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10633:2015 Phụ gia thực phẩm-Natri nitrat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1591

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10631:2015 Phụ gia thực phẩm-Kali nitrit

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1592

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10637:2015 Phụ gia thực phẩm-Nisin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1593

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10638:2014 EN 14123:2003 Thực phẩm-Xác định hàm lượng aflatoxin B1 và tổng aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong lạc, quả hồ trăn, quả vả và bột ớt-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có tạo dẫn xuất sau cột và làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
1594

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10643:2014 Thực phẩm-Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm-Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1595

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10658:2014 Muối (natri clorua)-Xác định hàm lượng canxi và magie-Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1596

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10663:2014 Muối (natri clorua)-Xác định các anion-Phương pháp sắc ký ion hiệu năng cao (HPIC)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1597

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10661:2014 Muối (natri clorua)-Xác định hàm lượng chì tổng số-Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1598

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5270:2008 Mật ong-Xác định hydroxymetylfurfural bằng phương pháp quang phổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
1599

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5305:2008 Cà chua cô đặc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
1600

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6686-2:2007 ISO 13366-2:2006 Sữa - Định lượng tế bào xôma - Phần 2: Hướng dẫn vận hành máy đếm huỳnh quang điện tử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
Vui lòng đợi