Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.720 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1561

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265:2015 CAC/RCP 52-2003 soát xét 2011, sửa đổi 2013 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
1562

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7249:2008 ISO/ASTM 51431:2005 Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm tia điện tử và tia X (bức xạ hãm) dùng để xử lý thực phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
1563

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7248:2008 ISO/ASTM 51204:2004 Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý thực phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
1564

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11039-8:2015 Phụ gia thực phẩm-Phương pháp phân tích vi sinh vật-Phần 8: Định lượng nấm men và nấm mốc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1565

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7398:2014 Tương cà chua

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
1566

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11889:2017 Gạo thơm trắng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
1567

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11921-4:2017 Phụ gia thực phẩm-Các hợp chất cellulose-Phần 4: Ethyl cellulose

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
1568

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11921-2:2017 Phụ gia thực phẩm-Các hợp chất cellulose-Phần 2: Cellulose bột

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
1569

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11932:2017 ISO 11746:2012 WITH AMD 1:2017 Gạo-Xác định các đặc tính sinh trắc học của hạt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
1570

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11928:2017 CAC/GL 86-2015 Thịt và sản phẩm thịt-Hướng dẫn kiểm soát Trichinella spp. trong thịt lợn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2018
1571

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11937:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật-Xác định aconitum alkaloid-Phương pháp sắc ký lỏng với detector UV (LC-UV)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
1572

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11936:2017 CODEX STAN 321-2015 Sản phẩm nhân sâm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
1573

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11925:2017 ISO 20837:2006 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm-Yêu cầu về chuẩn bị mẫu để phát hiện định tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
1574

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11924:2017 ISO/TS 18867:2015 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm-Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm-Phát hiện Yersinia enterocolitica gây bệnh và Yersinia pseudotuberculosis

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
1575

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11132:2015 ISO 22118:2011 Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi-Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện và định lượng vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm-Đặc tính hiệu năng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1576

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11437:2016 ISO 11051:1994 Lúa mì cứng (Triticum durum Desf.)-Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
1577

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11450:2016 ISO 1237:1981 Hạt mù tạt-Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
1578

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11453-1:2016 ISO 5565-1:1999 Vani [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames]-Phần 1: Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
1579

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11440:2016 CEN/TS 15465:2008 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc-Lúa mì cứng (Triticum durum Desf.)-Hướng dẫn chung đối với phương pháp dùng thiết bị đo màu tấm lõi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
1580

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11447:2016 Phụ gia thực phẩm-Monokali L-glutamat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
Vui lòng đợi