Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.170 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 9145/QLD-PCTTr của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
02

Công văn 5312/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các chuỗi cung ứng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
03

Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
04

Công văn 6145/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc bảo đảm cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
05

Công văn 3481/SCT-QLTM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
06

Quyết định 2672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo "chuỗi thực phẩm an toàn" tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
07

Công văn 11526/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo công tác bán lẻ thuốc phục vụ nhân dân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
08

Công văn 8850/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
09

Quyết định 3597/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
10

Công văn 2380/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19

Lĩnh vực: Giao thông;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
11

Nghị quyết 79/NQ-CP của Chính phủ về việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
12

Công văn 250/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nhu cầu thuốc ARV bảo hiểm y tế năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
13

Công văn 10908/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng cường cung cấp thông tin, sàng lọc các trường hợp mua thuốc điều trị các bệnh về đường hô hấp tại các cơ sở bán lẻ thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
14

Công văn 8419/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
15

Công văn 1354/ATTP-NĐTT của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho người lao động, cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu cách ly

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
16

Quyết định 3437/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
17

Công văn 10661/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
18

Công văn 5583/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 4)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
19

Công văn 4345/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo lương thực, thực phẩm trong dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
20

Quyết định 3398/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân bổ 746.460 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comiraty) được cung ứng trong tháng 7/2021 đợt 8

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
Vui lòng đợi