Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.105 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
02

Quyết định 226/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 112 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
03

Quyết định 1907/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
04

Quyết định 1896/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
05

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
06

Công văn 2616/BYT-QLD của Cục quản lý Dược về việc đề xuất hợp tác đầu tư, dự án đầu tư ngành dược

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
07

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2021

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
08

Công văn 270/YDCT-QLHN của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc tiếp tục triển khai, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về quảng cáo khám chữa bệnh, thuốc Y học cổ truyền

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
09

Quyết định 1547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
10

Công văn 2307/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thông tin báo nêu về quản lý đồ ăn chay

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
11

Quyết định 552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
12

Công văn 1424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm soát cá tầm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
13

Công văn 1423/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
14

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc bảo đảm an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách;Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
15

Quyết định 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
16

Quyết định 417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Chính sách;Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
17

Công văn 2511/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường, đa dạng hoá nguồn cung vắc xin phòng Covid-19 (lần 2)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
18

Công văn 188/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
19

Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
20

Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
Vui lòng đợi