Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.170 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
41

Công văn 6633/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin dại năm 2021

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
42

Quyết định 1903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
43

Công văn 6634/QLD-KD của Cục Quản lý Dược báo cáo về năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 (lần 2)

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
44

Quyết định 2792/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ"

Ban hành: 05/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2021
45

Quyết định 318/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc"

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
46

Quyết định 86/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 57 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
47

Quyết định 317/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 26

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
48

Quyết định 315/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 189 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.1

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
49

Quyết định 85/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
50

Quyết định 2748/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 4

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
51

Công văn 6063/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
52

Công văn 3561/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu mua vắc xin do AZ sản xuất của VNVC

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
53

Công văn 5785/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
54

Công văn 5742/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
55

Công văn 1513/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2021

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
56

Quyết định 2422/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 1654/QĐ-BYT ngày 23/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2021
57

Công văn 4976/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 34 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
58

Quyết định 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
59

Thông báo 2512/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3, 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, 5/2021

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
60

Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
Vui lòng đợi