Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.047 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Công văn 288/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

22

Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

23

Quyết định 431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến dược liệu để sản xuất thuốc y học cổ truyền Bà Giằng tại phường Long Anh, Thành phố Thanh Hóa

24

Quyết định 44/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

25

Quyết định 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

26
27

Quyết định 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

28

Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

29

Công văn 476/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quản lý sản xuất, kinh doanh và kiểm soát an toàn thực phẩm muối năm 2024

30

Quyết định 150/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực dược phẩm được quy định tại Nghị định 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế

31

Quyết định 26/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

32

Thông báo 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

33

Quyết định 19/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng lý lưu hành tại Việt Nam - Đợt 10

34

Quyết định 20/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 10

35

Công văn 106/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2023

36

Công văn 183/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

37

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

38

Công văn 73/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 12)

39

Quyết định 51/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công nhận kết quả đánh giá xếp loại công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2023

40

Quyết định 40/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc generic lần 1 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu