Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.105 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
22

Văn bản hợp nhất 8/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/2/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
23

Văn bản hợp nhất 6/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
24

Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
25

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
26

Quyết định 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
27

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
28

Công văn 381/SNN-CNTY của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu về việc đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lý vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
29

Công văn 1929/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
30

Công văn 1928/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
31

Quyết định 103/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01)

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
32

Quyết định 102/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01)

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
33

Quyết định 101/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 07 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01)

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
34

Quyết định 1473/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
35

Kế hoạch 747/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1, năm 2021

Ban hành: 07/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
36

Công văn 1384/BYT-DP của Bộ Y tế về việc triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19

Ban hành: 06/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
37

Quyết định 1469/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 06/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
38

Quyết định 1464/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
39

Quyết định 1060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
40

Quyết định 1462/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2023

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
Vui lòng đợi