Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 699 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
42

Công văn 2214/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số chính sách và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
43

Quyết định 3970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
44

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
45

Công văn 2184/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và quét mã QR phục vụ công tác truy vết, phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
46

Nghị quyết 157/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
47

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
48

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
49

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Quyết định 131/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
50

Công văn 2120/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc tăng cường đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
51

Quyết định 2231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố thông qua điện thoại đường dây nóng

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
52

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
53

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
54

Quyết định 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
55

Quyết định 2123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
56

Quyết định 2122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
57

Quyết định 2125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Công - Thương thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
58

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
59

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
60

Công văn 1949/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
Vui lòng đợi