Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.240 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Kế hoạch 182/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2028

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Quyết định 531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành mô hình mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

​Kế hoạch 592/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh​

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Kế hoạch 52/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống "Phản ảnh, góp ý" trên ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S)

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Công văn 677/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Quyết định 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông)

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Quyết định 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
14
15

Kế hoạch 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
16

​Kế hoạch 516/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Tổ vận hành Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường trong Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Kế hoạch 1148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về