Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.084 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1761

Quyết định 114/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV Rheinland of North America Inc. - US0185

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
1762

Quyết định 113/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV Rheinland of North America - US0192

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
1763

Quyết định 112/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Korea EMC Laboratory Co., Ltd. KR0002

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
1764

Quyết định 111/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - SK Tech Co., LTD. - KR0007

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
1765

Quyết định 119/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Oracle America, Inc. - US0073

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
1766

Quyết định 118/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
1767

Quyết định 115/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0131

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
1768

Quyết định 120/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - IBM Rochester EMC Lab - US0024

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
1769

Quyết định 90/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm viễn thông thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2015
1770

Quyết định 252/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
1771

Quyết định 80/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Ban hành: 19/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2015
1772

Công văn 353/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
1773

Công văn 76/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Cổng thông tin điện tử TBT

Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
1774

Công văn 148/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi

Ban hành: 09/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2015
1775

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 08/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
1776

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ban hành: 07/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2015
1777

Quyết định 2092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2015
1778

Quyết định 2407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
1779

Quyết định 4058/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2015

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2015
1780

Thông tư 29/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2015
Vui lòng đợi