Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.848 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1741

Quyết định 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
1742

Công văn 1557/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
1743

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 18/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
1744

Công văn 115/CNTT-CSHT của Cục Công nghệ thông tin về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin và đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
1745

Quyết định 1119/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch Truyền thông về Quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2017
1746

Quyết định 1819/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 18/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
1747

Công văn 6600/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Cơ quan thường trú của Đài truyền hình Việt Nam tại UAE

Ban hành: 10/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2016
1748

Công văn 2509/BTTTT-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quản lý thuê bao di động trả trước

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
1749

Công văn 2514/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
1750

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2016

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
1751

Thông báo 117/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp rà soát tiến độ và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016

Ban hành: 24/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2016
1752

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
1753

Quyết định 3485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
1754

Quyết định 2066/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
1755

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 16/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
1756

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 22/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
1757

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 12/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
1758

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
1759

Quyết định 2515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tạm thời về ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
1760

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 08/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
Vui lòng đợi