Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.848 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1621

Công văn 2803/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan Nhà nước

Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2014
1622

Quyết định 1359/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC, Bothell Lab - US0157

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
1623

Quyết định 1355/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Apple Inc.,RF Laboratory - US056

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
1624

Quyết định 1353/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company Houston Product Compliance Center - US0007

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
1625

Quyết định 1235/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 04/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2014
1626

Thông báo 313/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Ban hành: 07/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2014
1627

Quyết định 1070/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL Verification Services Inc. (formerly UL CCS) – US0104

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
1628

Quyết định 1068/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTEL CORPORATION EPSD REGULATORY COMPLIANCE LABORATORY – US0023

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
1629

Quyết định 1067/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm IBM Rochester EMC Lab – US0024

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
1630

Quyết định 1065/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTEL CORPORATION OREGON CERTIFICATION EMC LAB – US0069

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
1631

Quyết định 1060/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm KEYSTONE COMPLIANCE - US0188

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2014
1632

Quyết định 3885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ dự án Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2014
1633

Quyết định 933/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31/12/2013

Ban hành: 03/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2014
1634

Quyết định 851/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088

Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
1635

Quyết định 850/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm EMC Corporation - US0064

Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
1636

Quyết định 849/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. - US0057

Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
1637

Quyết định 847/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187

Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
1638

Quyết định 730/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hợp tác cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đo kiểm AMI triển khai Dự án "Đo lường định lượng khán giả truyền hình"

Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2014
1639

Quyết định 408/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1640

Quyết định 407/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
Vui lòng đợi