Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.783 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1601

Thông báo 313/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Ban hành: 07/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2014
1602

Quyết định 1065/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTEL CORPORATION OREGON CERTIFICATION EMC LAB – US0069

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
1603

Quyết định 1060/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm KEYSTONE COMPLIANCE - US0188

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2014
1604

Quyết định 933/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31/12/2013

Ban hành: 03/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2014
1605

Quyết định 851/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088

Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
1606

Quyết định 850/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm EMC Corporation - US0064

Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
1607

Quyết định 849/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. - US0057

Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
1608

Quyết định 847/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187

Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
1609

Quyết định 730/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hợp tác cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đo kiểm AMI triển khai Dự án "Đo lường định lượng khán giả truyền hình"

Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2014
1610

Quyết định 408/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1611

Quyết định 407/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1612

Quyết định 403/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1613

Quyết định 308/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao Vụ Kinh tế xây dựng làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Ban hành: 04/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1614

Quyết định 307/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Ban hành: 04/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1615

Quyết định 306/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Ban hành: 04/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2014
1616

Quyết định 1182/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Xây dựng

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2013
1617

Quyết định 71/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2013
1618

Công văn 1907/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dự án "Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ"

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2013
1619

Công văn 9534/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
1620

Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2, Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 30/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2013
Vui lòng đợi