Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.791 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3501

Thông báo 100/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông Quân đội

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
3502

Công văn 1929/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
3503

Chỉ thị 897/2009/CT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành ngoại giao

Ban hành: 24/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2009
3504

Nghị định 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
3505

Thông tư 05/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
3506

Quyết định 338/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính lỗi chính tả trong Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2009
3507

Công văn 373/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép trạm BTS

Ban hành: 13/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2009
3508

Thông tư 04/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2009
3509

Quyết định 37/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
3510

Thông tư 03/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
3511

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
3512

Công văn 42/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc công tác báo chí

Ban hành: 18/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2009
3513

Công văn 338/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp

Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
3514

Công văn 338/BTTTT-PTTH-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp

Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2009
3515

Quyết định 22/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
3516

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
3517

Nghị định 11/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
3518

Công văn 257/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố giá máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
3519

Công văn 258/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
3520

Quyết định 210/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông vận tải

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
Vui lòng đợi