Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.802 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3481

Thông tư 19/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
3482

Thông tư 20/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
3483

Thông tư 17/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
3484

Nghị định 50/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2009
3485

Quyết định 1934/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
3486

Quyết định 671/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính lỗi chính tả trong Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
3487

Công văn 3280/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh các quy định về hoạt động của công ty con trong Tập đoàn

Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2009
3488

Quyết định 2420/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành Kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý

Ban hành: 21/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
3489

Công văn 3215/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thông tin cho người dân ở các xã

Ban hành: 19/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2009
3490

Quyết định 809/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc nâng cấp công nghệ và kết cấu thông tin Trang tin điện tử về cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ

Ban hành: 15/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
3491

Thông tư liên tịch 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công an về phối hợp phòng, chống in lậu

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
3492

Công văn 3030/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình số vệ tinh Việt Nam

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2009
3493

Công văn 1329/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
3494

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
3495

Quyết định 766/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc triển khai thí điểm phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Ban hành: 07/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
3496

Thông tư 15/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
3497

Công văn 698/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc triển khai dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin

Ban hành: 24/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2009
3498

Công văn 3379/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gửi bài, cung cấp thông tin về các gương tiêu biểu trong giáo dục

Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
3499

Quyết định 518/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận Công viên phần mềm Quang Trung là Khu Công nghệ thông tin tập trung

Ban hành: 21/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
3500

Quyết định 503/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
Vui lòng đợi