Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.527 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3461

Thông tư 20/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

3462

Thông báo 489/TB-BXD của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu Người phát ngôn của Bộ Xây dựng

3463

Thông tư 185/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính

3464

Thông tư 184/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp

3465

Quyết định 2999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án "Triển khai hoạt động của Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan"

3466

Thông tư 19/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng

3467

Công văn 10186/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

3468

Thông báo 139/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 11/11/2013

3469

Công văn 19891/QLD-TT của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra thực hiện quy định thông tin, quảng cáo

3470

Quyết định 1182/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Xây dựng

3471

Quyết định 7122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội

3472

Quyết định 71/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

3473

Thông tư 171/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

3474

Quyết định 1487/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

3475

Quyết định 1153/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

3476

Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

3477

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

3478

Nghị định 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

3479

Quyết định 2159/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông

3480

Công văn 9534/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân