Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.515 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3441

Quyết định 480/2002/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Bảng cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)

Ban hành: 13/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3442

Nghị định 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
3443

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động quảng cáo trên báo, tạp chí

Ban hành: 15/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2003
3444

Quyết định 897/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Bảng cước điện thoại chiều đi quốc tế

Ban hành: 30/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
3445

Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính - viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 18/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
3446

Quyết định 680/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định 519/2001/QĐ-TCBĐ ngày 28/6/2001 về việc ban hành Cước dịch vụ truy nhập Internet dán tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)

Ban hành: 16/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
3447

Quyết định 626/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh

Ban hành: 13/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
3448

Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3449

Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

Ban hành: 09/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
3450

Thông tư 02/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện

Ban hành: 25/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
3451

Quyết định 03/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy chế về tổ chức, quản lý, khai thác mạng tin học diện rộng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội”

Ban hành: 29/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
3452

Quyết định 1247/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
3453

Quyết định 821/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Cước cài đặt và thuê cổng truy nhập Internet

Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3454

Quyết định 820/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng

Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3455

Quyết định 398/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc bổ sung bảng cước đàm thoại quốc tế

Ban hành: 09/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3456

Thông tư 08/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử

Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
3457

Quyết định 217/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành "Quy định quản lý nghiệp vụ tem bưu chính"

Ban hành: 06/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
3458

Thông tư 03/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu quảng cáo của ngành truyền hình

Ban hành: 10/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3459

Quyết định 01/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình cả nước

Ban hành: 06/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2019
3460

Quyết định 227/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch dự phòng Quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban Chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng Quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000

Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi