Danh mục

Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 341 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Kế hoạch 07/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022)

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
02

Công văn 1965/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
03

Thông báo 134/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
04

Hướng dẫn 586/HD-BYT của Bộ Y tế về công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
05

Hướng dẫn 24/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
06

Công văn 1250/VKSTC-V16 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
07

Công văn 2154/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo kỳ xét chọn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
08

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
09

Kế hoạch 30/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc phát động phong trào thi đua năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
10

Kế hoạch 123/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
11

Hướng dẫn 121/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
12

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
13

Công văn 58/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
14

Công văn 9187/NHNN-TĐKT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
15

Hướng dẫn 02-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
16

Kế hoạch 13026/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về phát động phong trào thi đua năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
17

Công văn 12951/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Lĩnh vực: Giao thông;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
18

Công văn 5599/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố danh sách đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
19

Công văn 8518/BCĐTW-TTT của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc tổng kết và khen thưởng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
20

Công văn 5584/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
Vui lòng đợi