Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 257 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
41

Hướng dẫn 2745/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thương Trung ương về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
42

Công văn 5752/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
43

Công văn 1061/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học các cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 09/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2015
44

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 18/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2014
45

Công văn 7749/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục lần thứ nhất, giai đoạn 2008 - 2013

Ban hành: 23/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
46

Công văn 7658/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng

Ban hành: 21/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
47

Công văn 7556/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, hải đảo

Ban hành: 10/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2013
48

Công văn 1095/UBDT-VP của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2012
49

Công văn 7114/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc tổ chức xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2010

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
50

Công văn 1969/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thông báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng Bộ xét đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2010

Ban hành: 16/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2010
51

Công văn 24/2010/TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến

Ban hành: 08/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2010
52

Công văn 1113/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
53

Công văn 584/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama và Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2010
54

Công văn 8912/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ biểu dương các Bộ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 15/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2009
55

Công văn 2628/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động -phòng chống cháy nổ lần thứ 12 năm 2010

Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2009
56

Công văn 4448/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo nhanh tình hình tiền lương 2009 và kế hoạch thưởng Tết năm 2010

Ban hành: 23/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
57

Công văn 4366/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết năm 2009

Ban hành: 16/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2009
58

Thông báo 4203/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tham gia tổ chức các giải thưởng

Ban hành: 06/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2009
59

Công văn 1861/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2008
60

Thông báo 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
Vui lòng đợi