Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.421 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1381

Quyết định 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
1382

Thông tư 179/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
1383

Thông báo 237/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
1384

Thông tư 08/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
1385

Quyết định 168/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương

Ban hành: 05/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
1386

Quyết định 128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin - truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh”

Ban hành: 29/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2013
1387

Quyết định 1549/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2008
1388

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long

Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2017
1389

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

Ban hành: 25/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1390

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
1391

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Bằng "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô"

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2008
1392

Quyết định 78/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
1393

Thông tư 03/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã

Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2007
1394

Quyết định 62/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tạm thời xét tăng giải thưởng thi viết về gương "Người tốt, Việc tốt" và in sách "Những bông hoa đẹp" Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
1395

Quyết định 576/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2012
1396

Quyết định 04/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Thương mại

Ban hành: 31/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
1397

Quyết định 2298/2006/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của ngành Thanh tra

Ban hành: 04/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2006
1398

Quyết định 169/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
1399

Hướng dẫn 56/TĐKT-HD-V1 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Ban hành: 12/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
1400

Nghị quyết 16/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2008
Vui lòng đợi