Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.665 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

​Kế hoạch 1338/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Hà​nh trình Đỏ - Giọt hồng Cao Nguyên" năm 2023 và tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022-2023

02

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

03

Quyết định 1257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch phát động thi đua triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

04

Kế hoạch 4407/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức và hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023

05
06
07

Quyết định 2011/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xét tặng và trao Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam" lần thứ 4 - năm 2023

08

Quyết định 1280/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thành tích thường xuyên năm 2022

09
10

Quyết định 2770/QĐ-BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" Thành phố Hà Nội về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

11

Quyết định 720/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp"

12

Quyết định 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

13

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bãi bỏ Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 và một phần Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

14

Kế hoạch 2887/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - Năm 2023

15

Công văn 30/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Tòa án nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước

16

Công văn 28/TANDTC-TĐKT của Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao về việc thời gian gửi hồ sơ khen thưởng năm 2023

17

​Kế hoạch 993/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh n​ăm 2023

18
19

Quyết định 702/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế hoạt động và nội dung tiêu chí thi đua năm 2023 của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp

20

Kế hoạch 1944/KH-BNV của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023"