Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.764 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
61

Quyết định 1937/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng

62

Quyết định 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

63

Quyết định 3552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" Thành phố Hà Nội

64
65

Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tại Thành phố Cần Thơ

66

Công văn 130/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; phát huy, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu năm 2023 và những năm tiếp theo

67

Quyết định 1151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Thu hút đầu tư” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025

68
69

Kế hoạch 112/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất năm 2023

70

Quyết định 441/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam

71

Quyết định 383-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

72

Kế hoạch 3851/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

73

Kế hoạch 16/KH-HĐND cùa Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về cơ quan dân cử" tỉnh Yên Bái năm 2023

74

Quyết định 3242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động tín dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

75

Quyết định 1569/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2022

76

Kế hoạch 127/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi Thành phố Cần Thơ năm 2023

77
78

Quyết định 691/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế hoạt động và nội dung tiêu chí thi đua năm 2023 của Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế

79

​Kế hoạch 1338/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Hà​nh trình Đỏ - Giọt hồng Cao Nguyên" năm 2023 và tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022-2023

80

Quyết định 217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh