Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 933 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 71:2022/BTNMT Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2022/BTNMT Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT Quan trắc hải văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12894:2020 ISO 11771:2010 Chất lượng không khí - Xác định lượng phát thải trung bình theo thời gian và hệ số phát thải - Phương pháp chung

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14067:2020 ISO 14067:2018 Khí nhà kính - Dấu vết cacbon của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn định lượng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13248:2020 ISO 20670:2018 Tái sử dụng nước - Thuật ngữ và định nghĩa

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13247:2020 ISO 20469:2018 Hướng dẫn phân cấp chất lượng nước cho tái sử dụng nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13246:2020 ISO 20426:2018 Hướng dẫn quản lý và đánh giá rủi ro về sức khỏe đối với việc tái sử dụng nước không dùng cho mục đích uống

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
09

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT Dự báo, cảnh báo lũ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6187-1:2019 ISO 9308-1:2014 Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng áp dụng cho nước có số lượng vi khuẩn thấp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12630-3:2019 Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 3: Bản đồ lập địa cấp III

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12630-2:2019 Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 2: Bản đồ lập địa cấp II

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12630-1:2019 Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12550:2019 ISO/TR 16922:2013 Khí thiên nhiên - Tạo mùi

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12549:2019 ISO 13734:2013 Khí thiên nhiên - Các hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12548:2019 ISO 13443:1996 Khí thiên nhiên - Điều kiện quy chiếu tiêu chuẩn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12544-2:2019 ISO 6978-2:2003 Khí thiên nhiên - Xác định thủy ngân - Phần 2: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp tạo hỗn hống trên hợp kim vàng/platin

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12544-1:2019 ISO 6978-1:2003 Khí thiên nhiên - Xác định thủy ngân - Phần 1: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp hấp thụ hóa học i-ốt

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
Vui lòng đợi