Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 933 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19117:2018 ISO 19117:2012 Thông tin địa lý - Trình bày

Ban hành: 07/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
42

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT Hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Ban hành: 28/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2018
46

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2018
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12248-2:2018 ISO 12782-2:2012 Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 2: Chiết oxit và hydroxit sắt tinh thể bằng dithionit

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12248-4:2018 ISO 12782-4:2012 Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 4: Chiết các chất mùn từ mẫu thể rắn

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12248-5:2018 ISO 12782-5:2012 Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 5: Chiết các chất mùn từ mẫu nước

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12248-1:2018 ISO 12782-1:2012 Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 1: Chiết oxit và hydroxit sắt vô định hình bằng axit ascorbic

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12247-1:2018 ISO 16017-1:2000 Không khí trong nhà, không khí xung quanh và không khí nơi làm việc - Lấy mẫu và phân tích các hợp chất hữu cơ bay hơi bằng ống hấp phụ/giải hấp nhiệt/sắc ký khí mao quản - Phần 1: Lấy mẫu bằng bơm

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12260-2:2018 ISO 13164-2:2013 Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 2: Phương pháp thử sử dụng phổ tia gamma

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12260-3:2018 ISO 13164-3:2013 Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 3: Phương pháp thử sử dụng đo xạ khí

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12260-1:2018 ISO 13164-1:2013 Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 1: Nguyên tắc chung

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12248-3:2018 ISO 12782-3:2012 Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 3: Chiết oxit và hydroxit nhôm bằng amoni oxalat/axit oxalic

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12245:2018 ISO 14965:2000 Chất lượng không khí - Xác định tổng các hợp chất hữu cơ không chứa metan - Phương pháp làm giàu sơ bộ bằng đông lạnh và detector ion hóa ngọn lửa trực tiếp

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12247-2:2018 ISO 16017-2:2003 Không khí trong nhà, không khí xung quanh và không khí nơi làm việc - Lấy mẫu và phân tích các hợp chất hữu cơ bay hơi bằng ống hấp phụ/giải hấp nhiệt/sắc ký khí mao quản - Phần 2: Lấy mẫu khuếch tán

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12260-4:2018 ISO 13164-4:2015 Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 4: Phương pháp thử sử dụng đếm nhấp nháy lỏng hai pha

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
Vui lòng đợi