Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.316 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6641

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

6642

Quyết định 1527/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

6643

Công văn 113/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở gói thầu số 9, Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội

6644

Công văn 5381/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đồ án Khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

6645

Công văn 5319/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng và thông báo các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam

6646
6647

Công văn 5329/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

6648

Công điện 05/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra

6649

Công văn 5297/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức "Diễn đàn Quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu"

6650

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

6651

Công văn 5252/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

6652

Công văn 5262/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc nội dung chuẩn bị cho cuộc họp với các nhà tài trợ về biến đổi khí hậu

6653

Công văn 2752/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

6654
6655

Thông tư 152/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

6656

Quyết định 1396/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án hoạt động sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

6657
6658

Quyết định 2100/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi)

6659

Công văn 10254/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác khoáng sản

6660

Quyết định 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"