Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.329 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02
03

Quyết định 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho huyện Nam Giang và Tây Giang khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng đường giao thông xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa (đường từ tỉnh lộ 502 vào công sở) của Ủy ban nhân dân xã Tân Châu

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; bãi bỏ một số Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở rộng Quốc lộ 46B đoạn lý trình km58+400 đến km59+350 tiếp giáp dự án khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Công điện khẩn 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, diện tích 43,0ha)

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Kế hoạch 63/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Kế hoạch 976/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về