Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.261 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
41

​Kế hoạch 490/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025​

42

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

43
44
45
46

Công văn 1296/BTNMT-BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải

47

Quyết định 455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

48

Quyết định 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu cây xanh, thể thao kết hợp điểm đỗ xe tĩnh khu Sơn Nam, phường Nam Sơn"

49

Quyết định 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu cây xanh, thể thao kết hợp điểm đỗ xe tĩnh khu Tự Môn, phường Nam Sơn”

50

Quyết định 454/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường

51

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

52

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

53

Quyết định 435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

54

Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

55

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

56

Quyết định 438/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

57

Quyết định 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí vận hành 26 trạm đo mưa chuyên dùng do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quản lý trong năm 2023

58

Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 2258/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La

59

Quyết định 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đấu nối của Tổng Công ty Điện lực miền Trung

60

Quyết định 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cầu Hữu Giang (Kết nối Quốc lộ 19 đi đường ĐH.26) tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn