Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.449 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 12818/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
42

Công văn 12775/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
43

Công văn 12739/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
44

Công văn 12760/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
45

Công văn 12662/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về hạch toán tiền thuê đất có thời hạn

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
46

Công văn 12661/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
47

Công văn 12710/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thực hiện tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
48

Công văn 7613/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
49

Công văn 8096/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
50

Công văn 12600/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán chênh lệch tỷ giá đối với dự án vay lại của Chính phủ

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
51

Công văn 11216/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9, 10 năm 2021 của Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
52

Thông báo 274/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn Nhà nước của Công ty về SCIC

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
53

Công văn 7610/TCĐBVN-CQLXDĐB của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phối hợp triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam vay vốn Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
54

Công văn 4830/CHK-KHĐT của Cục Hàng không Việt Nam về nguồn kinh phí thực hiện bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
55

Công văn 7594/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo đánh giá kết thúc Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
56

Công văn 10965/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu, đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của các nhà tài trợ nước ngoài

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
57

Công văn 10889/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chuyển tài sản của cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Cục Y tế Giao thông Vận tải về địa phương quản lý, sử dụng

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
58

Báo cáo 402/BC-CP của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
59

Công văn 7363/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
60

Công văn 10684/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính về Phương án giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả hành khách tại các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
Vui lòng đợi