Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.387 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 8557/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính theo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
42

Công văn 8575/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến khiếu nại của nhà thầu về thanh toán khối lượng đào kết cấu móng trụ cầu chính và phần đóng hụt cao độ cọc ống thép SPP, SPSP của một số trụ cầu Tân Vũ - Lạch Huyện - Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
43

Công văn 5211/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
44

Công văn 8490/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến dự thảo Văn kiện dự án ”Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị” cho Trường Cao đẳng Đường sắt do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
45

Công văn 8485/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo bổ sung tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2021
46

Công văn 5615/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
47

Thông báo 212/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc bố trí vốn trả nợ gốc và giải ngân khoản vay lại của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
48

Công văn 5515/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
49

Công văn 5503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
50

Công văn 2614/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
51

Công văn 5495/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về thời hạn hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 56/2020/NĐ-CP

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
52

Thông báo 293/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn tại buổi họp trực tuyến kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, Quốc lộ 19, vốn vay Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
53

Công văn 8141/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính về lãi vay trong quá trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
54

Công văn 5412/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
55

Công văn 6407/BYT-BH của Bộ Y tế về việc không giảm trừ chi phí vượt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 theo Nghị quyết 30/NQ-CP và tạm ứng theo quy định

Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
56

Công văn 8009/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 1, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
57

Công văn 5302/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
58

Công văn 266/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thông báo Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
59

Công văn 7775/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị định 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
60

Công văn 5517/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
Vui lòng đợi