Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.080 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 46322/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
42

Công văn 2199/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020-2022

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2019
43

Công văn 45559/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá

Ban hành: 13/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
44

Công văn 2331/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 29/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
45

Công văn 3367/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách Nhà nước 2019

Ban hành: 29/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
46

Công văn 2068/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện

Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
47

Công văn 3980/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội

Ban hành: 11/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
48

Công văn 3802/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT

Ban hành: 07/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
49

Thông báo 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc giảm vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Công ty)

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
50

Thông báo 2016/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2019

Ban hành: 26/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
51

Thông báo 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Quyết định đầu tư các dự án sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
52

Công văn 4790/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
53

Công văn 4802/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
54

Công văn 2831/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án tài chính Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
55

Công văn 1665/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc công bố tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 26/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2019
56

Công văn 2679/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp

Ban hành: 11/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
57

Thông báo 86/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc thoái phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

Ban hành: 08/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
58

Công văn 54/CP-QHQT của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Ban hành: 06/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2019
59

Công văn 1209/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 01/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
60

Công văn 1557/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT

Ban hành: 26/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
Vui lòng đợi