Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.323 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 5972/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
42

Công văn 5803/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 tuyến tránh Thành phố Thái Nguyên

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
43

Công văn 21929/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
44

Công văn 5724/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo quy định Nghị định 70/2018/NĐ-CP

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
45

Công văn 1836/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định số tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
46

Công văn 3635/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
47

Công văn 6299/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
48

Công văn 807/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án "Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
49

Công văn 5870/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - Ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
50

Thông báo 144/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
51

Công văn 2313/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
52

Công văn 5772/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chế độ đặc thù

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
53

Công văn 3678/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án đã bố trí vốn quá thời hạn quy định; kéo dài thời gian thực hiện; giải ngân vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 sang năm 2021

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
54

Công văn 3895/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
55

Công văn 5668/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về dự thảo Báo cáo xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
56

Công văn 644/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
57

Công văn 618/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc phân bổ chi tiết số vốn còn lại thuộc kế hoạch năm 2021

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
58

Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính

Ban hành: 22/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2021
59

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
60

Công văn 3310/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật quan hệ hợp tác với Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
Vui lòng đợi