Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.324 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 5350/TCĐBVN-KHĐT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài Chính

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
02

Công văn 7256/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về chuẩn xác số liệu giải ngân 6 tháng đầu năm kế hoạch năm 2021 nguồn vốn nước ngoài

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
03

Công văn 1016/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
04

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
05

Công văn 7302/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
06

Công văn 2457/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
07

Công văn 4935/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
08

Công văn 5093/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
09

Công văn 7129/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tập huấn, hướng dẫn: “Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập”

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
10

Công văn 8065/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
11

Công văn 4898/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
12

Công văn 4899/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về vốn hỗ trợ hợp tác dành cho Lào và Campuchia năm 2021

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
13

Công văn 7027/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và tài sản không tính giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
14

Công văn 7003/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến làm rõ về quản lý và sử dụng các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
15

Công văn 7012/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được phân công theo Quyết định 2557/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
16

Công văn 6937/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
17

Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
18

Công văn 331/CQLXD-DAĐT2 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc thẩm định về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu - giai đoạn 2

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
19

Công văn 1626/CĐSVN-KHTC của Cục Đường sắt Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
20

Công văn 4536/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
Vui lòng đợi