Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 325 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
321

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Xác thực: 25/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
322

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

Xác thực: 25/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
323

Văn bản hợp nhất 2256/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010

Xác thực: 06/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
324

Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
325

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi