Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 44 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2019/BTC Gạo dữ trữ quốc gia

Ban hành: 12/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5:2016/BQP Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2016/BQP Mã hóa dữ liệu sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BTC Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2012/BTC Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BTC Dự trữ Nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Ban hành: 07/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTC Dự trữ Nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

Ban hành: 25/03/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với phao áo cứu sinh

Ban hành: 10/09/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2009/BTC Dự trữ quốc gia đối với gạo bảo quản kín

Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC Dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp

Ban hành: 04/08/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6558:2008 ISO 4217:2001 Mã thể hiện các đồng tiền và quỹ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6744-2:2008 ISO 13616-2:2007 Dịch vụ tài chính-Mã số quốc tế tài khoản ngân hàng (IBAN)-Phần 2: Vai trò và trách nhiệm của cơ quan đăng ký

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9417:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản-Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-2:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 2: Giới thiệu về quy trình xử lý

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-1:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 1: Tổng quát

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27015:2017 ISO/IEC TR 27015:2012 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6742:2010 Ngân hàng-Thông điệp viễn thông ngân hàng-Mã phân định tổ chức (BIC)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
Vui lòng đợi