Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 41 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5:2016/BQP Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2016/BQP Mã hóa dữ liệu sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6:2016/BQP Quản lý khóa sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BTC Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2012/BTC Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BTC Dự trữ Nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTC Dự trữ Nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/03/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với phao áo cứu sinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 10/09/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2009/BTC Dự trữ quốc gia đối với gạo bảo quản kín

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC Dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 04/08/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6558:2008 ISO 4217:2001 Mã thể hiện các đồng tiền và quỹ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6744-2:2008 ISO 13616-2:2007 Dịch vụ tài chính-Mã số quốc tế tài khoản ngân hàng (IBAN)-Phần 2: Vai trò và trách nhiệm của cơ quan đăng ký

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9417:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản-Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-2:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 2: Giới thiệu về quy trình xử lý

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-1:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 1: Tổng quát

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27015:2017 ISO/IEC TR 27015:2012 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6742:2010 Ngân hàng-Thông điệp viễn thông ngân hàng-Mã phân định tổ chức (BIC)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
Vui lòng đợi