Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 46 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2020/BTC Thóc tẻ dự trữ quốc gia

Ban hành: 30/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2019/BTC Gạo dữ trữ quốc gia

Ban hành: 12/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2016/BQP Mã hóa dữ liệu sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5:2016/BQP Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6:2016/BQP Quản lý khóa sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Ban hành: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14: 2014/BTC Thóc dự trữ quốc gia

Ban hành: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2014/BTC Muối ăn dự trữ quốc gia

Ban hành: 20/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2012/BTC Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BTC Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Ban hành: 13/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2012/BTC Dự trữ Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp-Thuốc nổ pentrit (TEN)

Ban hành: 25/05/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2012/BTC Dự trữ Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp-Thuốc nổ trinotrotoluen (TNT)

Ban hành: 25/05/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2011/BTC Dự trữ Nhà nước đối với gạo

Ban hành: 30/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BTC Dự trữ Nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Ban hành: 07/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BTC Dự trữ Nhà nước đối với kim loại

Ban hành: 07/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2011/BTC Dự trữ Nhà nước đối với ô tô, xe máy chuyên dùng

Ban hành: 07/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTC Dự trữ Nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

Ban hành: 25/03/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
18

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2010/BTC Dữ trữ Nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh

Ban hành: 01/02/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2010/BTC Dự trữ Nhà nước đối với xuồng cứu nạn

Ban hành: 01/02/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với phao áo cứu sinh

Ban hành: 10/09/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
Vui lòng đợi