Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.395 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10201

Quyết định 317-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện

Ban hành: 15/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10202

Thông tư 08/TT-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 02/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10203

Quyết định 115/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích bằng ngoại tệ

Ban hành: 01/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10204

Quyết định 112/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức viên chức ngân hàng

Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10205

Thông tư 44-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

Ban hành: 21/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10206

Chỉ thị 03-CT/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thi hành Chỉ thị 154/TTg ngày 04/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách nhằm tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách, chống tham nhũng và chống buôn lậu

Ban hành: 28/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10207

Thông tư 40-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính quy định về thu và sử dụng nguồn thu thương quyền vận tải hàng không

Ban hành: 25/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
10208

Thông tư 30-TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 60-TTg ngày 8-2-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 05/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10209

Thông tư 25-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d mục 6, phần II Thông tư số 01-TC/HCVX ngày 4/01/1994 của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
10210

Quyết định 50-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 25/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
10211

Quyết định 45QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 23/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
10212

Thông tư 22-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 7-CP ngày 29-1-1994 của Chính phủ

Ban hành: 19/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10213

Thông tư 05/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý, ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 7-1-1993 của Chính phủ

Ban hành: 10/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
10214

Thông tư 18-TC/TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 05/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10215

Thông tư 17-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập kế hoạch vay nợ và trả nợ nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 05/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10216

Quyết định 32/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về lãi suất của quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 28/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
10217

Quyết định 23/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Ban hành: 21/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10218

Quyết định 22/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành "thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"

Ban hành: 21/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
10219

Thông tư 9-TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức Nhà nước đi công tác trong nước

Ban hành: 17/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10220

Quyết định 101-TCQĐ/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm của quỹ tín dụng đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn

Ban hành: 01/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
Vui lòng đợi