Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.231 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9541

Nghị định 90/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Ban hành: 07/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
9542

Quyết định 445/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ban hành: 05/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9543

Quyết định 215/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Ban hành: 04/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
9544

Thông tư 144/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1997

Ban hành: 03/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9545

Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

Ban hành: 31/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
9546

Thông tư 142/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT ngày 24/12/1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc

Ban hành: 29/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9547

Quyết định 258/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ, bổ sung một số mã hàng hoá Ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước trong quy định hệ thống mã Ngân hàng và các TCTD, KBNN ban hành kèm theo QĐ 133/QĐ-NH2 ngày 17/5/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 22/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9548

Thông tư 138/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giời ngày 1/4/1999

Ban hành: 21/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9549

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 3 Điều 4 bản quy định về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ/BTC ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9550

Thông tư 134/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn

Ban hành: 15/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9551

Thông tư 01/1998/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chứng

Ban hành: 13/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9552

Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 10/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2006
9553

Quyết định 5676/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Ban hành: 07/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
9554

Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng

Ban hành: 03/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
9555

Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 03/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
9556

Nghị định 81/1998/NĐ-CP của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

Ban hành: 01/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9557

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9558

Quyết định 324/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9559

Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
9560

Công văn 898/CV-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Tổ chức tín dụng

Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi