Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.821 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1761

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8320:2010 Chè, cà phê-Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật-Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
1762

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8420:2010 Công trình thủy lợi-Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá đo dòng phun

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
1763

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8408:2010 Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y-Quy trình phân tích rủi ro trong nhập khẩu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
1764

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8576:2010 ISO 12579:2007 Kết cấu gỗ-Gỗ ghép thanh bằng keo-Phương pháp xác định độ bền trượt của mạch keo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
1765

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8575:2010 ISO 12578:2008 Kết cấu gỗ-Gỗ ghép thanh bằng keo-Yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
1766

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8743:2011 ISO 5395:1990/AMD 1:1992 Máy cắt cỏ có động cơ, máy kéo làm cỏ, máy kéo làm cỏ và làm vườn, máy cắt chuyên dùng máy kéo làm cỏ và làm vườn có bộ phận cắt liên hợp-Định nghĩa, yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
1767

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9083:2011 ISO 15206:2010 Cột gỗ-Yêu cầu cơ bản và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
1768

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8742:2011 Cây trồng-Xác định nitrat và nitrit bằng phương pháp so màu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
1769

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8813:2011 Hạt giống su hào-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
1770

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8645:2011 Công trình thủy lợi-Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
1771

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8744-1:2011 ISO 26322-1:2008 Máy kéo dùng trong nông lâm nghiệp-An toàn-Phần 1: Máy kéo tiêu chuẩn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
1772

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9017:2011 Quả tươi-Phương pháp lấy mẫu trên vườn sản xuất

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
1773

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8549:2011 Củ giống khoai tây-Phương pháp kiểm nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
1774

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8639:2011 Công trình thủy lợi-Máy bơm nước-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
1775

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9112:2011 Trạm sản xuất tinh lợn-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
1776

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8547:2011 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
1777

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 1:2004 Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
1778

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 142:2004 Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi vùng ven biển - Các quy định chủ yếu về thiết kế, vật liệu, thi công và vận hành công trình

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
1779

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 307:2004 Phân bón - Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
1780

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 155:2005 Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
Vui lòng đợi