Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.804 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1541

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:1991 Qui phạm về vệ sinh đối với đồ hộp thực phẩm axít thấp và đã axít hóa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
1542

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 660:2005 Phân bón - Phương pháp xác định kẽm tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1543

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7511:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1544

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 132:2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1545

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 112:2006 Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
1546

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1871:2007 Dứa quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
1547

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-1:2018 Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Cá Tầm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
1548

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10785:2015 Vi sinh vật-Xác định khả năng hòa tan kali

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1549

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10399:2015 Công trình thủy lợi-Đập xà lan-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1550

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10403:2015 Công trình thủy lợi-Đập bê tông đầm lăn-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1551

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10734:2015 Thủy sản khô-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1552

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10735:2015 CODEX STAN 236-2003 Cá cơm luộc trong nước muối và làm khô

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1553

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10871:2015 ISO 6533:2012 Máy lâm nghiệp-Bộ phận bảo vệ tay phía trước của cưa xích cầm tay-Kích thước và khe hở

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1554

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11041:2015 CAC/GL 32:1999, soát xét năm 2007 và sửa đổi 2013 Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phầm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1555

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11045:2015 CAC/GL 31-1999 Hướng dẫn đánh giá cảm quan tại phòng thử nghiệm đối với cá và động vật có vỏ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1556

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10781:2015 ISO/TS 13136:2012 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) thời gian thực-Phát hiện Escherichia coli sinh độc tố Shiga (STEC) và xác định các nhóm huyết thanh O157, O111, O26, O103 và O145

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1557

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5695:2015 ISO 1096:2014 Gỗ dán-Phân loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1558

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11204:2015 ISO 13608:2014 Gỗ dán-Gỗ dán trang trí bằng ván mỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1559

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10810:2015 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng diclazuril-Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
1560

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10596:2015 Thiết bị khai thác thủy sản-Vàng câu-Thông số kích thước cơ bản

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
Vui lòng đợi