Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.725 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1541

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2016/BTC Thuốc thú y dự trữ quốc gia

Ban hành: 14/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1542

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-149:2014/BNNPTNT Điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc

Ban hành: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
1543

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-167:2014/BNNPTNT Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô

Ban hành: 05/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1544

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-163:2014/BNNPTNT Quy trình giám định cây kế đồng (Cirsium arvense (L.) Scop.) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Ban hành: 05/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
1545

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-172:2014/BNNPTNT Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu

Ban hành: 05/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1546

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-176:2014/BNNPTNT Quy trình giám định mọt lạc (Pachymerus pallidus Olivier) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Ban hành: 05/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1547

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11768:2017 Giống cây lâm nghiệp-Giống cây thảo quả

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
1548

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-1:2018 Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Cá Tầm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
1549

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12452:2018 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng fenbendazol - Phương pháp sắc ký lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
1550

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12571:2018 Công trình thủy lợi thành phần nội dung công tác khảo sát, tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự án và thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
1551

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12317:2018 Công trình đê điều - Đánh giá an toàn đê sông

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
1552

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-3:2018 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
1553

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-2:2018 Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Cá hồi vân

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
1554

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10806 -2:2015 ISO 7346-2:1996 Chất lượng nước-Xác định độc tính gây chết cấp tính của các chất đối với cá nước ngọt [brachydanio rerio hamilton-buchanan (teleostei, cyprinida)]-Phần 2: Phương pháp bán tĩnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
1555

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-34:2015 Bệnh động vật-Quy trình chẩn đoán-Phần 34: Bệnh biên trùng ở trâu bò

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
1556

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10781:2015 ISO/TS 13136:2012 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) thời gian thực-Phát hiện Escherichia coli sinh độc tố Shiga (STEC) và xác định các nhóm huyết thanh O157, O111, O26, O103 và O145

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1557

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10404:2015 Công trình đê điều-Khảo sát địa chất công trình

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
1558

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11251:2015 ISO 7113:1999 Máy lâm nghiệp cầm tay-Bộ phận cắt của máy cắt bụi cây-Đĩa cắt đơn bằng kim loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1559

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11045:2015 CAC/GL 31-1999 Hướng dẫn đánh giá cảm quan tại phòng thử nghiệm đối với cá và động vật có vỏ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1560

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11204:2015 ISO 13608:2014 Gỗ dán-Gỗ dán trang trí bằng ván mỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
Vui lòng đợi