Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.820 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1521

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4546:2009 Tôm mũ ni đông lạnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
1522

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8049:2009 Gạo-Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
1523

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6029:2008 Tinh dầu quế loài Trung Quốc (Cinnamomum aromaticum Nees, syn. Cinnamomum cassia Nees ex Blume)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
1524

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8167:2009 ISO 21887:2007 Độ bền tự nhiên của gỗ và sản phẩm từ gỗ-Loại môi trường sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
1525

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5305:2008 Cà chua cô đặc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
1526

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5270:2008 Mật ong-Xác định hydroxymetylfurfural bằng phương pháp quang phổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
1527

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5141:2008 Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
1528

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7906:2008 ISO 15214:1998 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp định lượng vi khuẩn axit lactic ưa nhiệt trung bình-Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
1529

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6095:2008 Hạt lúa mì (Triticum aestivum L.)-Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
1530

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-4:2008 Hạt lúa mì và bột mì-Hàm lượng gluten-Phần 4: Xác định gluten khô từ gluten ướt bằng phương pháp sấy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
1531

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-3:2008 Hạt lúa mì và bột mì-Hàm lượng gluten-Phần 3: Xác định gluten khô từ gluten ướt bằng phương pháp sấy khô

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
1532

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8678:2011 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hoạt độ phytaza

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
1533

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8674:2011 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng vitamin A-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
1534

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-4:2011 Thuốc thú y-Phần 4: Lincomycin 10 % dạng tiêm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
1535

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8983:2011 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất fenobucarb-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
1536

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8751:2011 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất thiophanate methyl-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
1537

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8646:2011 Công trình thủy lợi-Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
1538

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9021:2011 Rau và quả-Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật azoxystrobin-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
1539

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8853:2011 Tinh dầu đại hồi (Ilicium verum Hook. f.)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
1540

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8660:2011 Chất lượng đất-Phương pháp xác định kali tổng số

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
Vui lòng đợi