Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.783 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1521

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-147:2013/BNNPTNT Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dâu

Ban hành: 21/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
1522

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-131:2013/BNNPTNT Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống mía

Ban hành: 21/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
1523

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-128:2013/BNNPTNT Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn

Ban hành: 21/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
1524

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9721:2013 ISO 11817:1994 Cà phê rang xay-Xác định độ ẩm-Phương pháp Karl Fischer (phương pháp chuẩn)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1525

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9714:2013 Thỏ giống-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1526

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9695:2013 ISO 7562:1990 Khoai tây-Hướng dẫn bảo quản trong kho có thông gió nhân tạo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1527

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9713:2013 Lợn giống nội-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1528

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10051:2013 ISO 5432:2013 Da-Da cừu phèn xanh-Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
1529

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9743:2013 ISO 7516:1984 Chè hòa tan dạng rắn-Lấy mẫu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1530

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9742:2013 ISO 7514:1990 Chè hòa tan dạng rắn-Xác định tro tổng số

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1531

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9745-2:2013 ISO 14502-2:2005 Chè-Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen-Phần 2: Hàm lượng catechin trong chè xanh-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1532

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9769:2013 CODEX STAN 246-2005 Chôm chôm quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1533

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9768:2013 CODEX STAN 220-1999 with amendment 2-2011 Nhãn quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1534

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9767:2013 CODEX STAN 196-1995 with amendment 2-2011 Vải quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1535

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9738:2013 ISO 1572:1980 Chè-Chuẩn bị mẫu nghiền và xác định hàm lượng chất khô

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
1536

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9887:2013 Thực phẩm-Xác định hàm lượng dư lượng etyl carbamat-Phương pháp sắc ký khí-Phổ khối lượng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
1537

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9885:2013 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc-Xác định dư lượng etylen dibromua-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
1538

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9739:2013 ISO 6079:1990 Chè hòa tan dạng rắn-Yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
1539

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9610:2013 ISO 5502:1992 Khô dầu-Chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1540

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9693:2013 ISO 6822:1984 Khoai tây, rau ăn củ và cải bắp-Hướng dẫn bảo quản trong xilo có thông gió cưỡng bức

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
Vui lòng đợi