Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.783 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1561

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-24:2017/BNNPTNT Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá-Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm

Ban hành: 13/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1562

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10396:2015 Công trình thủy lợi-Đập hỗn hợp đất đá đầm nén

Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1563

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-162:2014/BNNPTNT Quy trình giám định bọ trĩ cam (Scirtothrips aurantii Faure) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Ban hành: 05/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1564

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10399:2015 Công trình thủy lợi-Đập xà lan-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1565

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10403:2015 Công trình thủy lợi-Đập bê tông đầm lăn-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1566

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10735:2015 CODEX STAN 236-2003 Cá cơm luộc trong nước muối và làm khô

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1567

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10734:2015 Thủy sản khô-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1568

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10871:2015 ISO 6533:2012 Máy lâm nghiệp-Bộ phận bảo vệ tay phía trước của cưa xích cầm tay-Kích thước và khe hở

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1569

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4832:2015 CODEX STAN 193-1995, soát xét 2009, sửa đổi 2015 Tiêu chuẩn chung đối với các chất nhiễm bẩn và các độc tố trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1570

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8125:2015 ISO 20483:2013 Ngũ cốc và đậu đỗ-Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô-Phương pháp Kjeldahl

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1571

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-17:2017 Giống vi sinh vật thú y-Phần 17: Quy trình giữ giống vi khuẩn Bordetella bronchiseptica

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1572

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-15:2017 Giống vi sinh vật thú y-Phần 15: Quy trình giữ giống vi rút viêm gan vịt cường độc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
1573

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11286:2016 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng buquinolate-Phương pháp đo huỳnh quang

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
1574

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11540-2:2016 ISO 4683-2:1999 Da cừu nguyên liệu-Phần 2: Định danh và phân vùng da

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
1575

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11546-3:2016 ISO 28499-3:2009 Da trâu và da nghé-Phần 3: Phân loại theo khuyết tật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
1576

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11132:2015 ISO 22118:2011 Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi-Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện và định lượng vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm-Đặc tính hiệu năng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
1577

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10682:2015 Phân bón-Xác định hàm lượng nitrat-Phương pháp Kjeldahl

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1578

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10680:2015 Phân bón-Xác định hàm lượng bo hòa tan trong nước-Phương pháp quang phổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1579

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10706:2015 Cà phê rang-Xác định độ ẩm bằng tủ sấy chân không

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1580

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10705:2015 ISO 24115:2012 Cà phê nhân-Quy trình hiệu chuẩn máy đo độ ẩm-Phương pháp thông dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
Vui lòng đợi