Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.801 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1501

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9132:2011 ISO 7485:2000 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng kali và natri-Phương pháp đo phổ phát xạ ngọn lửa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
1502

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-4:2011 Bệnh thủy sản-Quy trình chẩn đoán-Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
1503

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8669-6:2011 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin-Phần 6: Vắc xin Gumboro nhược độc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
1504

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-7:2011 Bệnh động vật-Quy trình chẩn đoán-Phần 7: Bệnh đậu cừu và đậu dê

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
1505

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-17:2011 Bệnh động vật-Quy trình chẩn đoán-Phần 17: Bệnh do vi khuẩn Staphylococcus aureus gây ra ở gà

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
1506

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-6:2011 Bệnh động vật-Quy trình chẩn đoán-Phần 6: Bệnh xuất huyết thỏ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
1507

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-14:2011 Bệnh động vật-Quy trình chẩn đoán-Phần 14: Bệnh tụ huyết trùng ở trâu bò

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
1508

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-16:2011 Bệnh động vật-Quy trình chẩn đoán-Phần 16: Bệnh phù ở lợn do vi khuẩn E. Coli

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
1509

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-8:2012 Bệnh thủy sản-Quy trình chẩn đoán-Phần 8: Bệnh hoại tử cơ ở tôm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
1510

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9200:2012 ISO 10517:2009 Máy xén tỉa cành cây cầm tay-An toàn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
1511

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9192-1:2012 ISO 12003-1:2008 Máy kéo nông lâm nghiệp-Kết cấu bảo vệ phòng lật trên máy kéo vết bánh hẹp-Phần 1: Kết cấu bảo vệ gắn phía trước

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
1512

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8048-3:2009 ISO 3133:1975 Gỗ-Phương pháp thử cơ lý-Phần 3: Xác định độ bền uốn tĩnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
1513

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9707:2013 ISO 4112:1990 Ngũ cốc và đậu đỏ-Hướng dẫn đo nhiệt độ của hạt bảo quản rời

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1514

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9710:2013 ISO 4174:1998 Ngũ cốc, đậu đỗ và hạt có dầu-Đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1515

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9610:2013 ISO 5502:1992 Khô dầu-Chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1516

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22006:2013 ISO 22006:2009 Hệ thống quản lý chất lượng-Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong ngành trồng trọt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
1517

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8479:2010 Công trình đê, đập-Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
1518

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9698:2013 Muối (natri clorua)-Xác định hàm lượng sắt-Phương pháp đo quang dùng 1,10-phenanthroline

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
1519

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9745-2:2013 ISO 14502-2:2005 Chè-Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen-Phần 2: Hàm lượng catechin trong chè xanh-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
1520

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9769:2013 CODEX STAN 246-2005 Chôm chôm quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
Vui lòng đợi