Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.332 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12355:2018 ASEAN STAN 17:2010 Mít quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12347:2018 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng metyl thủy ngân bằng phương pháp sắc ký lỏng - Quang phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12354:2018 ASEAN STAN 9:2008 Quýt quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12270:2018 Nhà ươm, trồng cây - Các yêu cầu

Ban hành: 23/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
46

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản-Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-25:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 25: Vắc xin phòng bệnh giả dại ở lợn

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-26:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 26: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) ở gà

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-24:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 24: Vắc xin vô hoạt động phòng bệnh Salmonella typhimurium ở gà

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-27:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 27: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12262:2018 Công trình thủy lợi - Tràn xả lũ - Tính toán thủy lực tràn dạng phím piano

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8302:2018 Quy hoạch thủy lợi - Yêu cầu về nội dung, thành phần, khối lượng

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-23:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 23: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salmonella enteritidis ở gà

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12261:2018 Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Yêu cầu thiết kế hệ thống công trình giữ cát giảm sóng

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-22:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 22: Vắc xin vô hoạt bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-20:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcastle

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8685-21:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 21: Vắc xin phòng bệnh đậu gà

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Thuốc thú y-Yêu cầu chung

Ban hành: 14/08/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
59

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT Sữa tươi nguyên liệu

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
60

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-27:2017/BNNPTNT Sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê đông lạnh

Ban hành: 21/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
Vui lòng đợi