Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.332 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
03

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2: Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12712:2019 Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ hai lần

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12598:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8370:2018 Thóc tẻ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8856:2018 Phân diamoni phosphat (DAP)

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12194-2-3:2018 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12597:2018 Phân bón - Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12600:2018 EN 16006:2011 Thức ăn chăn nuôi - Xác định tổng fumonisin B1 và B2 trong thức ăn hỗn hợp bằng phương pháp làm sạch ái lực miễn dịch và HPLC pha đảo với detector huỳnh quang có tạo dẫn xuất trước cột hoặc sau cột

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
Vui lòng đợi