Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 5.796 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
3181

Công văn 8044/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận viện trợ

Ban hành: 11/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2009
3182

Công văn 1770/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam viện trợ

Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
3183

Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2009
3184

Công văn 4081/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng vắc xin thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
3185

Báo cáo 105/BC-CP của Chính phủ về việc giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII

Ban hành: 12/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
3186

Thông báo 159/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2009
3187

Công văn 399/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thuỷ sản năm 2009

Ban hành: 13/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
3188

Thông tư 13/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
3189

Thông tư 11/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
3190

Quyết định 120/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Mực, tỉnh Thanh Hoá

Ban hành: 12/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
3191

Công văn 1992/BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn các phương thức kỹ thuật trồng rừng phòng hộ dự án 661

Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2008
3192

Quyết định 1052/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản

Ban hành: 14/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2006
3193

Chỉ thị 105/2006/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường tổ chức quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn

Ban hành: 16/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2006
3194

Quyết định 67/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
3195

Chỉ thị 30/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa

Ban hành: 11/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
3196

Chỉ thị 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ

Ban hành: 30/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
3197

Quyết định 44/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm

Ban hành: 01/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3198

Quyết định 31/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Ban hành: 27/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3199

Quyết định 06/2006/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn

Ban hành: 10/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2006
3200

Chỉ thị 03/2006/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trên các vùng biển Việt Nam

Ban hành: 27/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2006
Vui lòng đợi