Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 3.248 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
3201

Thông tư 230/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
3202

Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
3203

Quyết định 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
3204

Quyết định 1639/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 06/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
3205

Quyết định 257/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

Ban hành: 18/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2016
3206

Quyết định 476/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020"

Ban hành: 17/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2016
3207

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng sản xuất là rừng trồng, vườn cây để thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp

Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
3208

Thông tư 52/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới

Ban hành: 17/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2015
3209

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Quốc hội, số 41/2013/QH13

Ban hành: 25/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2013
3210

Thông tư 185/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
3211

Thông tư 34/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu

Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2011
3212

Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Ban hành: 13/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
3213

Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
3214

Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2010
3215

Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2009
3216

Thông tư 21/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
3217

Quyết định 105/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2008
3218

Quyết định 459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
3219

Quyết định 68/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục phân bón phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 16/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
3220

Quyết định 132/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

Ban hành: 24/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2005
Vui lòng đợi