Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 719 văn bản: Lĩnh vực khác
641

Quyết định 164/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực hồ ba giang, quận Đống Đa, Hà Nội - tỷ lệ 1/500

642

Quyết định 140/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005

643

Quyết định 162/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn điều lệ (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

644

Quyết định 159/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung quy định tại khoản 4, điều 8 quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17/09/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố

645
646
647

Quyết định 156/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập văn phòng ban chỉ đạo kỷ niệm 100 năm Thăng Long Hà Nội

648

Quyết định 152/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết phường Trung Liệt, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500

649

Quyết định 151/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Trung Liệt quận Đống Đa - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

650

Quyết định 153/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

651

Chỉ thị 22/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng

652

Quyết định 125/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005

653

Chỉ thị 21/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý và các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

654

Quyết định 122/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng tiếp công dân thành phố

655

Quyết định 143/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về hoạt động kinh doanh ăn uống bình dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

656
657

Chỉ thị 19/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các quyết định khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của trung ương và uỷ ban nhân dân thành phố

658

Quyết định 130/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức hoạt động hiệp hội CLB UNESCO thành phố Hà Nội

659

Quyết định 131/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội

660