Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
661

Quyết định 38/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002

662

Quyết định 58/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía Nam ven đường đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

663

Chỉ thị 18/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội về việc kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên địa bàn thành phố

664

Quyết định 57/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Anh giai đoạn 2001 - 2010

665

Chỉ thị 07/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi hành pháp lệnh luật sư năm 2001 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

666

Quyết định 54/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chương trình 12 Tr - TU thành phố Hà Nội

667

Quyết định 53/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, đường 2 bên sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến sông Nhuệ, tỷ lên 1/500

668

Quyết định 52/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển giao công ty cơ giới xây dựng Đông Anh thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh sang Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý

669

Quyết định 51/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn điều lệ hội in Hà Nội

670
671

Chỉ thị 12/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh nở mồm, long móng gia súc trên địa bàn thành phố Hà Nội

673

Quyết định 41/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị đại học tây nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000

674

Quyết định 40/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung nội dụng quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 04 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố

675

Quyết định 37/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển giao công ty đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thuộc sở công nghiệp Hà Nội sang Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý

676
677

Quyết định 30/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 địa chỉ : xã Cổ Nhuế, thị Trấn Cầu Diễn - huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy - Hà Nội

678

Quyết định 28/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của thành phố Hà Nội

679

Quyết định 27/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội

680

Quyết định 26/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập quỹ khuyến nông thành phố Hà Nội và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ