Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
621

Quyết định 125/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005

Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
622

Chỉ thị 21/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý và các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Ban hành: 05/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
623

Quyết định 122/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng tiếp công dân thành phố

Ban hành: 01/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
624

Quyết định 143/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về hoạt động kinh doanh ăn uống bình dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
625

Quyết định 134/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyên đường dọc phường Liễu Giai (đoạn Núi Trúc - Sơn Tây) - Tỷ lệ 1/500

Ban hành: 18/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
626

Chỉ thị 19/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các quyết định khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của trung ương và uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 18/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
627

Quyết định 130/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức hoạt động hiệp hội CLB UNESCO thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
628

Quyết định 131/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
629

Quyết định 129/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở được quy định tại điều 5 - quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 04/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
630

Quyết định 108/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/09/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
631

Quyết định 105/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/09/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
632

Quyết định 124/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên UBND thành phố và đồng chí phó chánh văn phòng HĐND - UBND

Ban hành: 19/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
633

Quyết định 104/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 - 2005

Ban hành: 19/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
634

Quyết định 101/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở công nghiệp

Ban hành: 18/09/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
635

Quyết định 98/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thành viên ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố

Ban hành: 10/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
636

Quyết định 123/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu phố mới Trung Yên tỷ lệ 1/500

Ban hành: 06/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
637

Quyết định 121/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực tây sân bay Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 (phần đất do cục hàng không dân dụng Việt Nam quản lý)

Ban hành: 05/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
638

Quyết định 96/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển bò sữa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005

Ban hành: 27/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
639

Quyết định 115/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
640

Quyết định 114/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng thành phố

Ban hành: 09/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
Vui lòng đợi