Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 719 văn bản: Lĩnh vực khác
21

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố Hà Nội

22

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Hà Nội

23

Công văn 7564/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em đặc biệt là phòng chống đuối nước ở trẻ em

24
25

Quyết định 4032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

26

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh

27
28
29

Công văn 4881/UBND-NNNT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cưởng công tác kiểm dịch, kiểm soát hoạt động giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn Thành phố

30

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển hạ tầng thoát nước đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

31

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quán triệt và thực hiện Thông tri 07-TT/TU ngày 15/08/2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

32

Quyết định 2789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

33

Công văn 2108/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Việt Nam và nước ngoài

34

Kế hoạch 70/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng Thành phố Hà Nội năm 2012

35

Công văn 2688/UBND-QHXDGT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn các công trình nhà ở, công sở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão

36
37
38

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn Thành phố

39

Quyết định 1120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Đề án phát triển sản xuất hoa, cây cảnh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016"

40

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn và Quý I năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội