Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 1.277 văn bản: Lĩnh vực khác
41

Quyết định 1372/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam

Ban hành: 06/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2010
42

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 25/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
43

Thông tư 08/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2010
44

Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Nam Định

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
45

Quyết định 249/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020"

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
46

Quyết định 332/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước để hỗ trợ cứu đói đầu năm 2010 cho tỉnh Yên Bái

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
47

Quyết định 145/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ từ thiện Ngã ba Đồng Lộc

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2010
48

Quyết định 228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Buôn Mê Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2010
49

Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
50

Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Ban hành: 22/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
51

Quyết định 418/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
52

Thông tư 03/2010/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2010
53

Quyết định 106/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
54

Quyết định 111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
55

Quyết định 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004-2011

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
56

Chỉ thị 03/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
57

Quyết định 2070/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
58

Chương trình 1831/TLĐ-ĐTHVN của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2009 - 2013

Ban hành: 29/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
59

Quyết định 1532/QĐ-CTN của Chủ tịch Nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 16/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2009
60

Nghị định 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
Vui lòng đợi